लार्ज वाईट यार्कशायर

लार्ज वाईट यार्कशायर

मिडल वाईट यार्कशायर

मिडल वाईट यार्कशायर

लैंडरस

लैंडरस

हैंपशायर

हैंपशायर

स्वदेशी किस्म

स्वदेशी किस्म

एच एस एक्स-1

एच एस एक्स-1

डुरोक

डुरोक

घुंगरू

घुंगरू