ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ

ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਰ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤਰੀਖ
Amritsar Ajnala Bitter gourd 1200 1600 24/08/2019
Amritsar Ajnala Brinjal 1100 1300 24/08/2019
Amritsar Ajnala Green Chilli 1200 1400 24/08/2019
Amritsar Ajnala Onion 1200 1400 24/08/2019
Amritsar Ajnala Potato 500 700 24/08/2019
Amritsar Ajnala Raddish 700 900 24/08/2019
Amritsar Ajnala Ridgeguard(Tori) 1800 2000 24/08/2019
Amritsar Ajnala Round gourd 700 900 24/08/2019
Amritsar Ajnala Spinach 1200 1400 24/08/2019
Amritsar Chogawan Bhindi(Ladies Finger) 700 900 24/08/2019
Amritsar Chogawan Bitter gourd 700 1000 24/08/2019
Amritsar Chogawan Pumpkin 700 900 24/08/2019
Ferozpur Mamdot Banana 2400 2500 24/08/2019
Ferozpur Mamdot Bhindi(Ladies Finger) 1900 2000 24/08/2019
Ferozpur Mamdot Brinjal 2100 2200 24/08/2019
Ferozpur Mamdot Cauliflower 4000 4100 24/08/2019
Ferozpur Mamdot Colacasia 1700 1800 24/08/2019
Ferozpur Mamdot Onion 2500 2600 24/08/2019
Ferozpur Mamdot Potato 900 1000 24/08/2019
Ferozpur Mamdot Pumpkin 2300 2400 24/08/2019
Ferozpur Mamdot Ridgeguard(Tori) 1200 1300 24/08/2019
Ferozpur Mamdot Tomato 2900 3000 24/08/2019
Gurdaspur Dhariwal Bhindi(Ladies Finger) 1300 1600 24/08/2019
Gurdaspur Dhariwal Brinjal 1300 1600 24/08/2019
Gurdaspur Dhariwal Cauliflower 2500 2800 24/08/2019
Gurdaspur Dhariwal Green Chilli 1700 1900 24/08/2019
Gurdaspur Dhariwal Onion 2400 2800 24/08/2019
Gurdaspur Dhariwal Potato 800 1100 24/08/2019
Gurdaspur Dhariwal Pumpkin 1500 1800 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Apple 3500 4000 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Apple 2000 2500 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Apple 800 1200 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Bhindi(Ladies Finger) 2000 2300 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Bitter gourd 2000 2200 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Brinjal 1500 2000 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Cabbage 2000 2200 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Capsicum 2500 3000 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Cauliflower 2000 2500 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Cucumbar(Kheera) 1000 1200 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Field Pea 5500 6000 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya French Beans (Frasbean) 4000 4500 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Ginger(Green) 8000 8500 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Green Chilli 1500 1700 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Lemon 3500 4000 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Mousambi(Sweet Lime) 2000 2500 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Mousambi(Sweet Lime) 1500 1800 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Onion 2500 3000 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Potato 700 900 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Pumpkin 1000 1200 24/08/2019
Hoshiarpur Dasuya Raddish 1500 1700 24/08/2019

You have successfully login.

Your email and password is incorrect!

Hide

Forgot your password?

Sign Up With Email:

Hide

Lost your password?
Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Your login details have been sent to your registered email address. Please check your email.
This email not exits in our system!.

Back to log-in

Close